Bakterie dýchacích cest nás mohou chránit před chřipkou

Bakterie dýchacích cest nás mohou chránit před chřipkou

Chřipka je významná příčina morbidity a mortality po celém světě. Vzhledem k vysokému počtu kmenů chřipky se ne vždy podaří správně určit, který kmen způsobí příští epidemii, a proti kterému by se měla vyvíjet vakcína. Proto nejsou vakcíny proti chřipce vždy účinné. Očkování proti chřipce navíc není obvykle plošné. To jsou důvody, proč se studují další způsoby jak předcházet chřipce a léčit ji. Vir chřipky napadá buňky epitelu horních dýchacích cest. Výstelka horních dýchacích cest je pokryta mikrobiálními, převážně bakteriálními společenstvy. Předpokládá se, že společenstva bakterií specializovaná na život v našich dýchacích cestách mohou interagovat s virem chřipky a ovlivňovat naší náchylnost vůči tomuto viru. Společenstva mikroorganismů obývajících různé části našich těl, mají prokázaný vliv na vývoj imunitního systému. Imunitní systém a mikrobiota se vzájemně ovlivňují.

Nová studie poprvé studovala možné spojení mikrobiomu horních dýchacích cest a viru chřipky. Studie dlouhodobě sledovala okolo 700 účastníků různého věku ze 140 domácností. U účastníků byla potvrzována přítomnost nebo nepřítomnost viru chřipky a zároveň byly odebírány stěry z nosu a krku pro stanovení bakteriálních komunit pomocí molekulárně biologických metod. Jednotlivé komunity byly rozděleny do typů. Vědci chtěli zjistit, jestli jsou určité typy bakteriálních komunit, nebo konkrétní bakteriální druhy, spojeny s vyšší náchylností nebo naopak odolností vůči chřipce a sekundární nákazou v rámci domácnosti. Vědci mimo jiné také sledovali, jestli infekce chřipkou vyvolá změnu mikrobiomu.

Ukázalo se, že s vyšší odolností proti chřipce je spojen typ bakteriální komunity, který je nejčastější u dospělých. Typy bakteriálních komunit běžnější u dětí byly spojeny s vyšší náchylností vůči chřipce. Je možné, že toto pozorování vysvětluje, proč jsou děti vůči chřipce náchylnější. Ukázalo se navíc, že bakteriální komunity jsou stabilnější u dospělých než u dětí. Může to odpovídat nedokončenému vývoji imunitního systém dětí. Infekce virem chřipky nevedla ke změně typu bakteriální komunity.

Z konkrétních bakteriálních druhů byl s chřipkou pozitivně asociován jeden druh rodu Aloprevotella Prevotella a negativně druh Bacteroides vulgaris. Nicméně tyto tři druhy byly ve všech komunitách jen velmi málo početně zastoupené.

Z výsledků této studie nelze spolehlivě určit, nakolik je náchylnost nebo odolnost vůči chřipce přímo způsobena bakteriálními komunitami a jaký velkou roli hraje imunitní systém. Je možné, že složení bakteriálních společenstev je z velké míry ovlivněno imunitním systémem. Variabilita imunitního systému mezi lidmi pak vychází z genetických a epigenetických faktorů.

I když jsou výsledky této studie ještě daleko od praktického použití, společně s řadou dalších studií ukazují na možnost využití manipulace mikrobiomem pro prevenci a léčbu různých nemocí. V budoucnu se tak budou možná používat probiotika pro prevenci infekcí dýchacích cest.

Lee K. H., Gordon A., Shedden K., Kuan G., ng S., Balmaseda A., Foxman B. (2019). The respirátory microbiome and susceptibility to influienza virus infection. PLoS ONE 14(1): e0207898.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207898

 

<< Ostatní aktuality