Vliv štědrovečerní večeře s rodinou partnera na složení střevního mikrobiomu

Vánoce mohou mát výrazný vliv na lidské zdraví. Výrazným psychologickým faktorem při těchto svátcích jsou nezbytné zdvořilostní návštěvy u různých příbuzných, které mohou být spojeny se stresem a depresemi. Tento negativní efekt je ještě silnější pokud nejedeme za návštěvu ke svojí rodině, kterou dobře známe, ale za příbuznými své partnerky/partnera. Jiné vědecké studie například ukázaly, že ženy, které žijí v blízkosti rodiny partnera, mají třikrát větší riziko infarktu.

Recentní studie ukazují, že mikrobiom propojuje fyzické a mentální zdraví. Psychologický stres může vyvolat změnu složení střevního mikrobiomu a naopak návrat ke „zdravější“ mikrobiotě, například pomocí probiotik, vede ke zlepšení psychologického stavu.

Nová studie se zaměřila na to, jak vánoční svátky změní střevní mikrobiotu a jestli bude rozdíl mezi lidmi, kteří trávili svátky u vlastní rodiny nebo u rodiny partnera. Studie se účastnilo 14 mužů a 14 žen. Z různých důvodů byly vyloučeni 4 účastnici. Z 24 zbývajících dobrovolníků, 16 trávilo Vánoce u rodiny partnera nebo u obou rodin a 8 jen s vlastní rodinou. Vědci zkoumali mikrobiální složení stolice z 23. a 27. 12. Všichni dobrovolníci zároveň vyplňovali dotazníky o stravování v průběhu svátků.

Změna stravy a konzumace alkoholu, které také ovlivňují mikrobiotu, byly stejné pro všechny účastníky a mezi skupinami se výrazně nelišila. U obou skupin se změnilo složení mikrobiální komunity. U skupiny, která navštívila rodiny partnerů, byla tato změna výraznější. Celkem vědci našli 7 bakteriálních taxonů, které odlišovaly obě skupiny. Nejvýraznější změna postihla čeleď Ruminococcaceae. Výrazně se změnily početnosti tří rodů této čeledi. Jeden z těchto rodů byl výrazně snížen u lidí, kteří navštívil rodinu partnera. Početnosti dvou dalších rodů byly sníženy u obou skupin.

Snížené početnosti bakterií Ruminococcaceae jsou spojeny s psychologickým stresem a depresemi. Bohužel součástí studie nebyl psychologický dotazník a studie měla relativně malý počet účastníků. Není tedy jasné, jestli lze prohlásit, že méně oblíbení příbuzní představují environmentální faktor ovlivňující složení mikrobioty. Nicméně tato studie je v souladu s dalšími studiemi ukazující oboustranný vzájemný vliv psychologických faktorů a složení střevního mikrobiomu.

De Clercq NC, Frissen MN, Levin E et al. The effect of having Christmas diner with in-laws on gut microbiota composition. Human Microbiome Journal 2019, 13: 100058.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452231719300090

<< Ostatní aktuality