HIV, mikrobiota a anální sex

Pacienti nakažení HIV dnes mohou přežívat velmi dlouho, pokud berou antiretrovirové léky. Infekce HIV je pak u těchto pacientů spojená s chronickým zanícením a řadou komorbidit. Mnohé studie prokázaly vliv změny složení střevní mikkrobioty na fungování imunitního systému a zanícení. Není tedy překvapivé, že řada vědců studovala a popsala charakteristické změny mikrobiomu spojené s HIV, které mohou přispívat k různým negativním projevům dlouhodobého zanícení.

Střevní mikrobiota spojená s HIV se vyznačuje snížením celkového počtu bakteriálních druhů a typicky i zvýšením početností druhů spojovaných se zanícením a poklesem početnosti některých probiotických druhů. Více studií potvrdilo zvýšení početnosti bakterií ze skupiny Gammaproteobacteria a pokles početnosti Lachnospioracea a Ruminococaceae. Dalším často opakovaným nálezem asociovaným s HIV infekcí je zvýšení početnosti bakterií z rodu Prevotella. Nová studie, ale ukazuje, že zvýšení početnosti bakterií rodu Prevotellai není spojeno s infkecí HIV, ale se sexuálními praktikami.

Předchozí studie srovnávající mikrobiotu lidí infikovaných HIV a zdravých kontrol nebraly v potaz sexuální praktiky a sexuální orientaci. Ve vyspělých zemích je infekce HIV častější u homosexuálních mužů, zatímco ve skupině zdravých kontrol převládají obvykle heterosexuálové. Je tedy pravděpodobní, že dřívější studie popisovaly posun mikrobioty způsobeny současně infekcí HIV a análním sexem.

Nová Holandská studie použila poprvé zdravé kontrolní vzorky od pacientů, tak aby se daly porovnávat zdraví a infikovaní jedinci se stejnou sexuální orientací a věnující se stejným sexuálním praktikám. Byl potvrzen specifický vliv infekce HIV na posun střevní mikrobioty. Kromě toho byl navíc nalezen specifický posun mikrobioty u mužů, kteří mají sex s muži. Tento posun byl nezávislý na infekci HIV. Šlo hlavně o výše zmíněné zvýšení početnosti bakterií rodu Prevotella. Další analýzy ukázaly, že hlavní příčinou tohoto posunu ve složení mikrobioty je příjem análního sexu. Stejný posun mikrobioty byl potvrzen i u žen, které také provozovaly analání sex. Naopak muži, kteří mají sexuální vztah s muži, ale v posledních 6 měsících neměly anální sex, neměly zvýšenou početnost Prevotella.

Zajímavá je i skutečnost, že zvýšení početnosti Prevotella v důsledku análního sexu nebylo ovlivněno používáním kondomů. Je možné, že zvýšení Prevotella odráží jiné praktiky spojené s pravidelným análním sexem, jako jsou klystýry nebo používání lubrikantů.

I když tato studie může znít perverzně, ukazuje, jak je důležité mít správně vybrané zdravé kontroly. Pokud by se například použily výsledky z analýz mikrobiomu ovlivněného HIV pro navrhování specifických podpůrných terapií, pak je potřeba vědět, jak přesně mění HIV mikrobiom.

Vujkovic-Cvijin I, Sortino O, Verheij E. HIV-associated gut dysbiosis is independent of sexual practice and correlates with noncommunicable diseases. Natur Communications 2020; 11, Article number: 2448. https://www.nature.com/articles/s41467-020-16222-8

<< Ostatní aktuality