Obnova mikroflóry úst po radioterapii pomocí probiotik

Léčba rakoviny hlavy a krku radioterapií je často spojena s následnou xerostomií v důsledku poškození slinných žláz ozařováním. Xerostomie je vysychání ústních sliznic. Xerostomie sama o sobě není definována jako nemoc, ale je spojena s výrazně zvýšeným rizikem zubních kazů a paradontózy. Zubní kazy a paradontóza mají prokázané spojení s mikrobiálním osídlením úst. Nově studovanou možností jak pomoc pacientům po radioterapii hlavy a krku je obnovení zdravé orální mikrobioty pomocí probiotik.

Pilotní studie testovala vliv probiotických pastilek na obnovu orální mikrobioty u pacientů po léčbě ozařováním. Celkem 17 pacientů, kteří se v nedávné minulosti léčili s rakovinou hlavy nebo krku a byli ozařováni, bylo randomně rozděleno do dvou skupin. Jedna skupina užívala po dobu čtyř týdnů probiotické pastilky a druhá pastilky bez probiotik.

Jako vhodný probiotický kmen byl pro tuto studii vybrán Streptococcus salivarius M18. Tento kmen streptokoka dříve v laboratorních studií inhiboval růst patogenních bakterií včetně bakterie Streptococcus mutans, která je považována za nejvýznamnější z bakterií podílejících se na tvorbě zubních kazů. S. salivarius M18 také v klinické studii snížil výskyt zubních kazů u dětí.

Bohužel v této studii nevyvolala probiotika signifikantní změnu složení ani početností bakteriálních rodů. Nicméně následná detailnější analýza vzájemných vztahů bakteriálních rodů ukázala, že probiotický kmen Streptococcus salivarius M18 byl spojen s mírným snížením početností několika patogenních bakterií podílejících se na rozvoji zubních kazů a paradentózy v mikrobiální komunitě zubního plaku a zároveň byl spojen s mírným zvýšením rodů běžných pro zdravou ústní mikrobiotu ve vzorcích slin.

Snaha o snížení negativních příznaků radioterapie pomocí probiotik má budoucnost, v případě orální mikrobioty je, ale na úplném začátku.

Vesty A, Gear K, Boutell S et al. Randomised, double-blind, placebo-controlled trial of oral probiotic Streptococcus salivarius M18 on head and neck cancer patients post-radiotherapy: a pilot study. Scientific Reports 10, Article number 13201 (2020).

https://www.nature.com/articles/s41598-020-70024-y

<< Ostatní aktuality