Střevní mikrobiom těhotných

Studie střevního mikrobiomu matky a jeho vlivu na průběh a výsledek těhotenství a zdravý vývoj imunitního systému dítěte přinesly doposud nejednoznačné výsledky. Podle někerých studií se střevní mikrobiom v průběhu těhotenství drasticky mění, podle jiných zůstává relativně stabilní. Na vině mohou být malé počty zkoumaných vzorků.

Nová čínská studie proto porovnávala variabilitu ve složení mikrobiomu u přibližně 1500 těhotných, převážně zdravých žen různého věku a v různé fázi těhotenství a sledovala velké množství parametrů. Kontrolní skupinu tvořilo zhruba 1000 netěhotných žen. Obě skupiny měly stejné věkové rozložení.

Tato studie ukázala, že složení střevního mikrobiomu je na úrovni kmenů i druhů v obou skupinách velmi podobné a je ovlivňováno řadou individuálních faktorů.

Malý, ale signifikantní vliv na složení mikrobiomu měl gestační věk. V průběhu těhotenství se četnost výskytu některých bakteriálních rodů plynule zvyšovala a jiné naopak postupně mizely. Dle individuálních měření provedených u matek a novorozenců na variabilitu mikrobiomu měly největší vliv parametry související s tělesnou hmotností (např. BMI před otěhotněním nebo váha matky před porodem). Složení mikrobiomu korelovalo např. s váhovým přírůstkem matek v těhotenství.

Asociace mikrobiomu s parametry tělesné hmotnosti odpovídá tomu, že mikrobiom hraje významnou roli v příjmu živin. Analýza mikrobiomu se jeví jako slibná metoda umožňující nastavení individuálního těhotenského výživového plánu dle pro matku potřebných živin.

Yang H, Guo R, Li S et al. (2020): Systematic analysis of gut microbiota in pregnant women and its correlations with individual heterogeneity. NPJ Biofilms and Microbiomes, 6, Article No. 32.

https://www.nature.com/articles/s41522-020-00142-y

<< Ostatní aktuality