Lidské papilomaviry a vaginální mikrobiom

Lidské papilomaviry (HPV) patří mezi nejčastější příčinu pohlavně přenositelných nemocí. Nejvyšší prevalence HPV je u žen pod 25 let. Infekce HPV je navíc hlavní příčinou rakoviny děložního čípku a je spojena i s dalšími typy rakovin. Očkování v některých zemích výrazně snížilo prevalenci dříve nejpočetnějších a onkologicky významných typů HPV. Prevalence ostatních typů HPV zůstává ale stále vysoká. I ve státech, kde je očkování proti HPV běžné, je potřeba vyvíjet další postupy pro snižování výskytu HPV v populaci.

Recentní studie ukazují, že vaginální mikrobiom má významný vliv na zdraví žen, a to včetně pohlavně přenositelných nemocí a infekčních onemocnění. Nová švédská studie vyhodnocovala vaginální mikrobiotu 345 mladých žen v souvislosti s infekcemi 27 typy HPV.

Vaginální mikrobiom se vyznačuje relativně malou druhovou bohatostí. U Evropanek typicky dominuje obvykle jeden druh laktobacilů. Na bázi analýzy podobnosti mikrobiálních komunit byla vaginální mikrobiota švédských žen rozdělena do čtyř skupin. Zhruba jedné třetině vzorků dominoval druh Lactobacillus crispatus, druhé Lactobacillus inners. Ve většině zbylých vzorků převládaly místo laktobacilů hlavně druhy z bakteriálních rodů Prevotella, Gardnerella a Sneathia. Čtvrtá skupina o velmi malém počtu vzorků vykazovala dominanci vzácnějších druhů laktobacilů.

Ukázalo se, že mikrobiota s menšinou laktobacilů se mnohem častěji pojí s infekcemi HPV. Ženy, v jejichž mikrobiomu převládal Lactobacillus crispatus, vykazovaly nejnižší četnost HPV infekcí. Bylo pozorováno, že při infekci HPV vaginální mikrobiom obsahoval více druhů bakterií. Z testovaných typů HPV měly nejsilnější vliv na zvýšení druhové bohatosti typy HPV39, 42 a 56.

Přesný mechanismus, jak bakteriální mikrobiota ovlivňuje HPV infekce, není znám. Z dřívějších studií je patrno, že dominance bakterií rodu Sneathia v mikrobiomu koreluje s výskytem novotvarů na čípku. Vyšší četnost bakterií rodu Prevotella koreluje s dlouhodobými HPV infekcemi.

Druhy dominantní ve vaginální mikrobiotě bez laktobacilů by se u evropské populace zřejmě daly použít jako biologické markery infekce HPV. Slibnou cestou do budoucna se jeví snížení rizika HPV infekcí například pomocí probiotik.

Cheng L, Norenhag J, Hu Y et al. (2020): Vaginal microbiota and human papillomavirus infection among young Swedish women. NPJ Biofilms and Microbiomes, 6, Article No. 39.

https://www.nature.com/articles/s41522-020-00146-8

<< Ostatní aktuality