Hraje střevní mikrobiom roli v onemocnění COVID-19?

Je zřejmé, že průběh onemocnění COVID-19 souvisí se stavem imunitního systému. U kojenců, starších pacientů nebo pacientů s oslabenou imunitou se někdy mohou objevit závažné a život ohrožující infekce dolních cest dýchacích, např. pneumonie či těžká bronchitida.

Studie provedená ve městě Wu-chan uvedla, že průměrná inkubační doba onemocnění COVID-19 je cca 5 dní, přičemž u 97,5 % jedinců se příznaky objeví do cca 12. dne od infikování virem SARS-CoV-2. Mezi běžné symptomy lze zařadit horečku, bolest svalů, únavu, bolesti hlavy, kašel nebo dušnost, případně ztrátu chuti nebo čichu. Ačkoliv virus napadá primárně respirační systém, v některých případech během raných fází onemocnění může vést k poruchám gastrointestinálního traktu, např. zvracení, průjmu nebo bolestem břicha. Střevní potíže vyvolané koronavirovou infekcí se zvýšenou produkcí prozánětlivých cytokinů souvisejí se změnami ve střevním mikrobiomu.

Dysbióza, zejména střevního a plicního mikrobiomu, může negativně ovlivnit průběh onemocnění. Faktory prostředí, jako je snížená organismu prospěšná expozice patogenům z prostředí, nevhodná strava nebo časté užívání antibiotik hrají důležitou roli při formování střevní mikrobioty, což může významně ovlivnit imunitní odpověď organismu na infekční onemocnění. Proto lze předpokládat, že složení mikrobiomu může být jedním z faktorů ovlivňující úmrtnost na koronavirus.

Preventivní posílení imunitního systému zahrnující změnu životního stylu a zdravé stravování s obsahem zeleniny, ovoce, luštěnin, celozrnných obilovin a mléčných výrobků, o nichž je známo, že zlepšují složení a funkce střevního mikrobiomu, může pomoci minimalizovat závažné zdravotní důsledky této nemoci minimálně u osob s vyšší náchylností k infekčním onemocněním.

 

 

Zdroje:

Janda L, Mihalčin M, Šťastná M (2020): Is a healthy microbiome responsible for lower mortality in COVID-19? Biologia, doi: 10.2478/s11756-020-00614-8.

Villapol S (2020): Gastrointestinal symptoms associated with COVID-19: impact on the gut microbiome. Translational Research, 226, 57-69.

Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, Azman AS, Reich NG, Lessler J (2020): The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. Annals of Internal Medicine, 172, 577-582.

Tlaskalová Hogenová H, Jirásková Zákostelská Z, Petanová J et al. (2019): Mikrobiota, imunita a imunologicky mediované choroby. Vnitřní Lékařství, 65, 98–107.

Holscher HD (2017): Dietary fiber and prebiotics and the gastrointestinal microbiota. Gut Microbes, 8, 172–184.

<< Ostatní aktuality