COVID-19 mění střevní mikrobiom

Závažný průběh infekce SARS-CoV-2 je často způsoben příliš silnou imunitní reakcí. Mikrobiom hraje zásadní roli v modulaci lidské imunity. Sliznice střev představují největší slizniční povrch v lidském těle a jde zároveň o rozhraní, kde je imunitní systém neustále v kontaktu s rezidentní mikrobiotou a dalšími látkami z potravy. Recentní studie ukázaly, že ikdyž virus SARS-CoV-2 infikuje primárně respirační systém, byl zároveň opakovaně izolován ze stolice. Buňky střevní sliznice mají receptory, které umožňuji navázání virionů SARS-CoV-2 a virus se může v enterocytech replikovat. U pacientů s onemocněním COVID-19 bylo pozorováno odlišné složení mikrobiomu.

Autoři nové studie vycházeli z předpokladu, že střevní mikrobiom možná hraje v patogenezi nemoci COVID-19 větší roli než se dosud myslelo. Autoři pracovali se vzorky od 100 pacientů s laboratorně potvrzeným COVIDEM-19 ze dvou hongkongských nemocnic a odpovídajícím počtem zdravých kontrol. Od všech pacientů byly odebírány vzorky krve a vzorky stolice.

Všichni pacienti s COVIDEM-19 měly signifikantně změněné složení mikrobiomu bez ohledu na druh léčby. Pacienti byli navíc rozděleni do čtyř skupin podle závažnosti onemocnění. Toto rozdělení korelovalo s mírou narušení složení střevního mikrobiomu a zároveň s množstvím zánětlivých markerů a markerů poškození tkání měřených z krve. Dysbióza mikrobiomu přetrvala i 30 dní po vyléčení.

Nejvýznamnějším posunem ve složení mikrobiomu pacientů byl úbytek bakterií s příznivým imunomodulačním účinkem jako je Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium rectale a různé bifidobakterie.

Je možné, že přetrvávání syndromů COVIDU-19 a rozvoj autoimunitních poruch u některých pacientů souvisí se snížením početností zdraví prospěšných bakterií po prodělání této nemoci. Různé metody podpory zdravé mikrobioty mají potenciál pro prevenci závažného průběhu COVID-19 nebo  některých trvalých následků nemoci. Tento potenciál bude předmětem dalších studií.

Yeoh YK, Zuo T, Lui GC-Y et al. (2021). Gut microbiota composition reflects disease severity and dysfunctional immune response in patients with COVID-19. Gut 70: 698-706.

Odkaz na plnou verzi článku: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7804842/

<< Ostatní aktuality